Alhoewel er steeds minder met een konsole dient gewerkt te worden onder Linux, zijn sommige zaken toch nog altijd sneller en/of vlotter te doen met linux commando in een konsole (ook terminal genoemd). Deze commando's worden ook Bash commando's genoemd.
Sommige combinaties zullen niet werken als je in een terminalvenster werkt, omdat ze snelkoppelingen zijn voor het terminalvenster zelf. Ze werken wel in de full-screen terminals die je via de toetsencombinatie Ctrl-Alt-F1 .. F6 kunt oproepen. Via Ctrl-Alt-F7 spring je van een terminal (die je met Ctrl-Alt-F1..F6 hebt opgeroepen) terug naar je grafische desktop.
Hieronder plaats ik een lijstje met de leukste en interessantste toestcombinaties als je in een konsole/terminal werkt:

Commandoregel Navigatie combinaties

Ctrl + a - spring naar het begin van de regel
Ctrl + e - spring naar het einde van de regel
Ctrl + k - wis alles vanaf de cursor positie tot het einde van de regel
Ctrl + u - wis alles vanaf de cursor positie tot het begin van de regel
Ctrl + w - wis het woord links van de cursor
Ctrl + y - voeg het woord of de tekst terug in dat via de wis commando's hierboven was verwijderd, na de cursor
Ctrl + xx - spring heen en terug tussen het begin van de lijn tot aan de positie van de cursor
Alt + b - spring 1 woord achteruit (naar links) of ga naar het begin van het woord waar je cursor nu op staat
Alt + f - spring 1 woord vooruit (naar rechts) of ga naar het einde van het woord waar de cursor nu op staat
Alt + d - wis alles tot het einde van het woord waar de cursor nu op staat
Alt + c - verander eerstvolgende letter naar hoofdletter vanaf de cursor positie tot het einde van het woord waar de cursor nu op staat.
Alt + u - maak van letters hoofdletters vanaf de cursorpositie tot einde van het woord.
Alt + l - maak van alle letters kleine letters vanaf de cursorpositie tot einde van het woord.
Alt + t - verwissel huidig woord van plaats met het vorige woord.
Ctrl + f - 1 teken naar rechts
Ctrl + b - 1 teken naar links
Ctrl + d - wis huidig teken
Ctrl + h - wis teken vóór de cursor
Ctrl + t - verwissel huidig teken met het vorige van plaats

Commando Heroproep combinaties

Ctrl + r - doorzoek de commando-geschiedenis achteruit
Ctrl + g - verlaat de commando-geschiedenis zoekmode
Ctrl + p - vorig commando in geschiedenis
Ctrl + n - volgend commando in geschiedenis (doorloop de geschiedenis vooruit)
Alt + . - gebruik het laatste woord van het vorige commando

Commando Controle combinaties

Ctrl + l - wis scherm (= cls commando)
Ctrl + s - stop de output naar het scherm (voor langlopende verbose commando's)
Ctrl + q - laat output naar het scherm (terug) toe na ctrl+s hierboven
Ctrl + c - beëindig het commando
Ctrl + z - pauzeer/stopt het commando

Bash Bang (!) Commando's

Bash heeft ook een handigheidje dat gebruik maakt van het ! (bang-teken) dat je toelaat om leuke zaken te doen met bash-commando's

!! - start het laatste commando
!blah - start het meest recente commando dat begint met "blah" (bv. !ls)
!blah:p - toon het meest recente commando dat zou uitgevoerd worden als !blah zou ingetikt worden (voegt het ook toe als laatste commando in de geschiedenis)
!$ - laatste woord uit het vorige commando (= Alt + .)
!$:p - toon het woord dat !$ zou toevoegen
!* - het vorige commando, behalve het laatste woord (bv. als je ‘find some_file.txt /’ tikt , dan zou !* je ‘find some_file.txt’ geven)
!*:p - toon wat !* zou vervangen

Bijdrage van Wamukota
wamukota@seniorennet.be
Mentor Mailgroep Linux